Telangana govt. may start Teachers Rationalization, explain TSUTF President A.Narsireddy