సిపిఎస్‌ రద్దుకై అక్టోబర్‌ 1న చలో హైదరాబాద్‌

- తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ సంఘాల పోరాట క‌మిటి