రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశము తేది :04.09.2016

సమయం: ఉ|| 10:30
వేదిక: టియస్‌యుటిఎఫ్‌ భవనం
దోమలగూడ, హైదరాబాద్‌.