బదిలీలు, ప్రమోషన్స్‌ & రేషనలైజేషన్స్‌పై టిఎస్‌యుటిఎఫ్‌ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎ.నర్సిరెడ్డి Byte

బదిలీలు, ప్రమోషన్స్‌ & రేషనలైజేషన్స్‌పై టిఎస్‌యుటిఎఫ్‌ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎ.నర్సిరెడ్డి Byte
1) బదిలీలకు గరిష్ట కాలము 5 సం||లుండాలి
2) Dy.EO, MEO. పోస్టులను ప్రమోషన్స్‌ ద్వారా భర్తీ చేయాలి.
3) రేషనలైజేషన్‌ బడిఈడు పిల్లల సంఖ్య ఆధారంగా చేయాలి. గత సం|| నమోదులో చేయటం సరికాదు