అక్టోబర్‌ 1న చలో హైదరాబాద్‌ విజయవంతం చేయండి.

కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్‌ స్కీమ్‌ను రద్దు చేయాలి. 
పాతపెన్షన్‌ అమలు చేయాలి.